DOKUMENTACE

K rozváděčům dodáváme kompletní výkresy pro elektroinstalaci výtahu. Ve výkresech může být zapracováno i umístění výtahu. Dále dodáváme prohlášení o shodě, návod k obsluze, samolepky s pokyny pro nouzovou manipulaci při výpadku proudu či poruše, základní manuál s chybovými kódy do dveří rozvaděče.

Rozváděče jsou vybaveny výrobním štítkem se základními údaji a kontrolami. Deska elektroniky má údaj o výrobním čísle zadán v systému bez možnosti změny.

ZKOUŠKY:

Na rozváděči byly provedeny tyto typové zkoušky:

  • Zkouška elektrické bezpečnosti
  • Zkouška EMC
  • Inspekční nález ITI Praha – posouzení shody s požadavky EN81/1

Certifikáty:

   

Ke stažení:

Systém VIPER

Funkce přepínačů DIP

Fotogalerie produktu

Další produkty