GSM BRÁNA PANTER

Tento produkt je určen na nové a modernizované výtahy. Zajišťuje telefonní spojení s pohotovostní službou do kabiny výtahu, automatické hlášení poruch, statistiky jízd do podlaží, monitoring a vzdálenou správu systému.

Vlastnosti GSM brány Panter 
Brána je koncipována jako přídavné zařízení pro řídicí systém Viper I, montuje se na distanční sloupky nad desku řízení a je napájena z konektoru pro modul na desce řízení.  Z této desky je také zálohována pro případ výpadku napájení.

Zajišťuje telefonické spojení z kabiny výtahu přes GSM síť na libovolnou mobilní nebo pevnou linku. Umožňuje automatickou volbu zadaného tel. čísla po zvednutí tel. linky, v případě připojení kabinového komunikátoru, který sám neprovádí automatickou volbu tel. čísla. Pomocí SMS zpráv je možné provést přivolání výtahu do stanice, zjistit současný provozní stav, počty chyb, typy chyb, počty jízd a provozních hodin a dalších důležitých parametrů výtahu.

Hlášení SMS zprávou o poruše výtahu a to až na 3 přednastavená tel. čísla, dále zaslání informace o uvedení výtahu do provozu po odstranění příčiny zablokování. Dálkové nastavování některých vybraných parametrů (časy dveří, světla, parkování atd.). Možnost pomocí SMS zprávy zapnout a vypnout zasílání všech vzniklých chybových hlášení výtahu, např. během zkušebního provozu. Brána bude ukládat statistiku jízd pro jednotlivá patra do paměti s možností zaslání statistiky za určité období v SMS zprávě. Možnost GPRS datového spojení s centrálou, kde bude možné pomocí spec. programu pro PC sledovat a měnit veškerá nastavení výtahu, sledovat chyby, provádět aktualizaci firmware v řídicím systému nebo bráně, stahovat statistické údaje.

GSM brána umožňuje ovládání a monitoring zařízení přímo nesouvisejících s technologií výtahu. Například: požární čidla nebo zabezpečovací zařízení.

Cílem je vzdálená správa, předcházení poruchám, statistika, splnění vysokých nároků zákazníků, uživatelský komfort.

Fotogalerie produktu

Další produkty