ŘÍDICÍ SYSTÉM VIPER

VIPER je univerzální řídicí systém pro lanové výtahy vytvořený na základě dlouholetých osobních zkušeností, požadavků montérů, servisních pracovníků a odběratelů. Velmi snadné nastavování a diagnostika. Přístup do systému servisní jednotkou, základní diagnostika přímo na desce. Pomocí servisní jednotky možno klonovat či zálohovat nastavení systému a upgrade firmware. Rozhraní pro vzdálenou správu a monitoring. Několik variant propojení do duplexního režimu. Díky modernímu CAN rozhraní je minimalizován počet vodičů po šachtě a v závěsném kabelu. Zobrazovače na nástupištích jsou připojeny jen po třech vodičích. Připojení voleb plochým vodičem 10 pin s nářezovými konektory nebo samostatnými vodiči. Zapojení plochého kabelu odpovídá zažitému standardu výrobců tlačítek. Rozvaděče jsou dodávány včetně zálohovaného zdroje, který pokryje i spotřebu GSM brány. Používáme kvalitní frekvenční měniče japonského výrobce, navržené a konstruované přímo pro výtahovou techniku. Od konce roku 2009 jsou podporovány bezpřevodové stroje několika výrobců. Měnič a řídicí systém je dodáván v nastavení, které zaručuje bezproblémové uvedení do provozu s minimálními nároky na znalosti montéra. U prvních kusů bezplatná asistence našeho technika při uvedení do chodu. U dalších kusů technická podpora, bezplatné aktualizace software a návodů.

Systém je dodáván jako kompletní rozvaděč na míru dle požadavků zákazníka, a to včetně výkresové dokumentace, návodu k použití a prohlášení o shodě. Součástí dokumentace je zpráva o výsledcích zkoušek EMC, elektrické bezpečnosti a vyjádření ITI k zapojení.

ZÁKLADNÍ POPIS SYSTÉMU

 • řízení výtahu do 16 stanic s potvrzením voleb  (počet stanic lze rozšířit modulem expandéru voleb)
 • propojení výtahů „Duplex“, možnost nastavení prioritního výtahu
 • řízení pro jednorychlostní, dvourychlostní a regulovaný pohon (jsou podporovány i bezpřevodové stroje)
 • diagnostika stavu frekvenčního měniče
 • komunikace s kabinovým modulem Spider po sběrnici CAN (rozhraní pro CAN integrováno na desce)
 • výstup na multifunkční displeje Termit (systém rovněž podporuje zobrazovače TTC)
 • spínání kabinového světla pro jakékoli napětí, plynulé nastavení doby svícení (0 s – 99 hod)
 • čtyři nezávislé odbočky bezpečnostního okruhu se samostatnou kontrolou a signalizací
 • ovládání revizní jízdy tlačítky z desky řízení nebo z kabiny
 • automatické inteligentní dobíjení záložního akumulátoru pro nouzovou signalizaci a osvětlení
 • měření teploty v rozváděči nebo teploty ve strojovně
 • automatické vyřazováni trvale sepnutých tlačítek voleb v kabině i v nástupišti (porouchané tlačítko neblokuje provoz)
 • nastavení blokace jednotlivých pater
 • nastavení maximálního povoleného počtu požadavků z kabiny i z nástupišť
 • nastavení denního a nočního režimu akustické signalizace příjezdu klece do stanice
 • zálohovaný obvod reálného času
 • volitelné zasílání zpráv o překročení intervalu odborné prohlídky
 • zálohovaný zápis chyb s údajem o datu a čase, ve kterém k události došlo
 • dvoumístný LED displej na desce pro zobrazení polohy kabiny a pro zobrazení kódu chyb
 • evidence přístupů do systému servisními pracovníky včetně data a času přístupu
 • časové přepínání dvou režimů parkování, požární sjezd
 • počítadlo jízd pro celkový i dílčí počet jízd (příprava pro počítadlo jízd do jednotlivých stanic)
 • počitadlo provozních hodin stroje
 • informace o stavu výtahu pomocí SMS zpráv
 • volitelnou součástí je komplexní obousměrná komunikace pomocí zabudované GSM brány Panter umožňující dálkovou diagnostiku a nastavení parametrů výtahu, monitoring
 • úsporný režim výtahu, pro zařazení do energeticky úsporné kategorie A
 • podpora řízení komponent dle EN 81/1 + A3

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

 • vysoká provozní spolehlivost, bezkontaktní spínání
 • pokročilá detailní diagnostika pomocí cenově dostupné servisní jednotky
 • vysoká univerzálnost, snadné uživatelské přizpůsobení libovolným periferiím
 • příprava pro plnou dálkovou správu a monitoring
 • snadné klonování nastavení pomocí ukládání souborů nastavení do servisní jednotky
 • možnost manuálního ovládání každého výstupu (pro servis)
 • možnost náhrady libovolného vstupu či výstupu v případě poruchy bez nutnosti opravy
 • podpora více typů zobrazovačů
 • rozšířené možnosti informačních textů o stavu výtahu( pokud je v nástupištích použit display Termit)
 • jednoduchý a bezplatný upgrade firmware (novou verzi obdržíte mailem a pomocí servisní jednotky aktualizujete na libovolnou verzi)
 • veškeré události jsou opatřeny údajem o času, datu a podlaží
 • evidence příchodů servisních pracovníků (jméno, datum, čas)
 • možnost kontroly provedení odborné prohlídky
 • možnost zapnutí simulace voleb pro důkladné otestování po montáži nebo opravě
 • možnost uspokojit téměř veškeré požadavky zákazníka na chování systému
 • zaručujeme úpravy software požadované změnou norem, a to i zpětně
 • systém má dostatečnou kapacitu pro další rozvoj, současně pracujeme na rozšíření funkcí dle požadavků jednotlivých společností a zákazníků
 • nezávislá komunikační linka pro propojení řídících desek do duplexu
 • konektor pro přímé řízení frekvenčního měniče
 • výstup na digitální zobrazovače (jsou podporovány i výrobky TTC)
 • přímé bezkontaktní spínaní střídavých stykačů 48V
 • bezkontaktní spínaní signálek indikace směru ve stanicích
 • bezkontaktní spínání odkláněcího magnetu (až 10 A), funkce pro snižování napětí OM na požádání
 • sledovaní 4 odboček bezpečnostního okruhu
 • kontrola napájení bezpečnostního okruhu
 • řízení automatických dveří (jedno i dvou povelových)
 • sledování signálu vážení kabiny (zatíženo, plně zatíženo, přetíženo)
 • přepínání nouzového osvětlení
 • kontrola překročení teploty motoru, měření teploty v rozváděči, ukládání max. a min. teploty
 • kontrola překročení doby jízdy
 • kontrola stavu stykačů
 • nastavitelný počet gongů při stisku tlačítka v kabině nebo nástupišti v případě, kdy kabina je ve zvoleném podlaží
 • pět univerzálních programovatelných vstupů pro celou řadu funkcí, včetně funkce náhrady kteréhokoliv poškozeného vstupu
 • pět univerzálních programovatelných výstupů
 • dva analogové vstupy, z toho jeden pro měření teploty
 • obvod reálného času, který udržuje údaj o čase a datu
 • rozhraní pro servisní jednotku s textovým LCD displejem pro nastavování systému, čtení chyb a diagnostiku závad, možnost aktualizace firmware
 • možnost nastavení časově omezeného gongu, možnost nastavení dvou režimů parkování – normální a časově ohraničené
 • v případě přání lze nastavit možnost zamezení přístupu do systému neautorizovanou osobou
 • evidence přístupů do systému: řídící deska sdělí datum čas a jméno technika (eviduje 50 posledních přístupů)
 • evidence přístupů konkrétní servisní jednotkou, z každé jednotky lze stáhnout seznam navštívených výtahů. Eviduje se datum, čas a název výtahu. Slouží ke kontrole servisních pracovníků.

DALŠÍ VÝHODY A MOŽNOSTI

Celková koncepce systému je široká variabilita nasazení, snadná a pohodlná údržba, jednoduchá montáž a nastavení, minimum vodičů po šachtě a na kabině, vzdálená správa, účinné předcházení poruchovým stavům. Vzdálená diagnostika odhalí a oznámí většinu závad dříve než si uživatelé všimnou, že výtah vyžaduje opravu či seřízení.

Systém  je úspěšně provozován na 550 výtazích v ČR. (stav k 12/2013)

Případným zájemcům nabízíme:

 • seznámení s výrobky na místě v našem vývojovém a montážním středisku
 • bezplatné proškolení vedoucích montérů
 • při prvním oživování systému bezplatná asistence našeho technika

Kompletní návod ke stažení: ZDE

Fotogalerie produktu

Další produkty