SERVISNÍ JEDNOTKA PRO SYSTÉM VIPER

Servisní jednotka je vybavená 4 řádkovým zeleně podsvíceným LCD displejem a je zabudována do odolného kovového krytu. Její napájení je zajištěno z přípojného konektoru v rozváděči nebo na kabině výtahu.

Jednotka obsahuje zálohovanou paměť, do které lze ukládat soubory nastavení, aktualizační firmware nebo protokol o chybách. Lze z ní vyčíst chyby s informací o datu, čase (s přesností na 1 s) a patře, kde k chybě došlo. Pomocí servisní jednotky se také provádí nastavení všech parametrů najednou ze souboru nebo lze nastavení uložit do pojmenovaného souboru. Dále je možno vykonávat diagnostiku všech výstupů z desky, linky CAN a linky duplexu. Také je možné vypnout a zapnout volby na nástupišti nebo v kabině, zjistit počet jízd, provozní čas stroje. Jednotkou lze také velmi snadno ručně měnit veškeré nastavitelné parametry rozvaděče. Pomocí ní se velmi snadno a bezpečně provádí aktualizace firmware rozvaděče, GSM brány nebo modulu Spider. Je možné mít v servisní jednotce uloženo i několik stovek souborů s nastavením  a sedm různých verzí firmware. Struktura všech servisních a nastavovacích menu je velmi přehledně hierarchicky členěna, ovládání je velmi podobné práci s mobilním telefonem. Servisní jednotkou se také přepíná modul Spider do servisního režimu.

Každá jednotka má svoji identitu a každé přihlášení k systému se ukládá do řídící desky v rozváděcí s údajem o datu a čase přihlášení konkrétního technika.

Pomocí dodaného programu pro PC (Windows) lze ze servisní jednotky stahovat a na HDD PC ukládat soubory s nastavením. Do servisní jednotky lze z PC uložit soubory s nastavením a soubory s aktualizací pro rozváděč. Program také umožňuje uložení stažených chyb do PC ve formě čitelných textových výpisů pro další zpracování. Také lze pomocí tohoto programu aktualizovat firmware v samotné servisní jednotce. Aktualizace firmware, program pro PC a kompletní dokumentace, jsou pro odběratele bezplatně k stažení.

 

Fotogalerie produktu

Další produkty