Nové výtahy

Zajišťujeme dodávky a montáže všech typů zdvihacích zařízení pro dopravu osob a nákladů. Všechny dodávky uskutečňujeme jako generální dodavatel, tedy včetně stavebních, zámečnických a lakýrnických prací. V kooperaci se stavební firmou zajišťujeme přístavbu výtahových šachet jak zděných, tak prosklených.

Všechna námi dodávaná zařízení splňují nároky stanovené platnou legislativou, zejména pak ČSN EN 81-1,2,3  a NV 27/2003 Sb.

Na Váš požadavek zdarma vypracujeme nabídku a doporučíme nejvhodnější řešení s ohledem na daný objekt, šachtu, požadované technické řešení a v neposlední řadě i finanční náklady.

Námi dodávané a montované výtahy disponují sofistikovanými diagnostickými nástroji se schopností detekovat nespolehlivě fungující komponenty dříve, než dojde k omezení provozu výtahu. Výtahy hlásí případné poruchy automaticky na dispečink.

PŘI UVAŽOVANÉ REALIZACI NOVÉHO VÝTAHU JE NEJPRVE NUTNÉ ZVOLIT:

 • druh pohonu: trakční, bubnový, hydraulický
 • velikost klece a tím i nosnost výtahu. Nosnost výtahu je přímo úměrná velikosti jeho klece (čl 822 / tab 1.1  EN 81 -1,2)
 • typ šachetních dveří: ruční nebo plně automatické, teleskopické, centrální, s požadovanou požární odolností atd.

TRAKČNÍ pohon

 • Výhodou je výborný poměr spotřebované energie k nosnosti klece, vysoká životnost technologie, nízké provozní náklady na provoz i servis. Vhodné všude tam, kde je možnost umístění strojovny nad šachtou, v hlavě, popřípadě v patě šachty.
 • Nevýhoda trakčního pohonu je potřeba vyvažovacího závaží, a tím vyšší nároky na prostor v šachtě.

V současné době se vysoké oblibě těší bezpřevodové stroje. Hlavní výhodou těchto strojů je vysoká účinnost a tím velmi nízká spotřeba elektrické energie. Měřený příkon u výtahu v jízdě se za srovnatelných podmínek pohybuje na 50% příkonu převodového stroje bez VVF regulace. Největší výhodou pak je absolutně tichý chod a bezúdržbový provoz po celou životnost. Používáme stroje renomovaného německého výrobce, firmy Ziehl-Abegg. Jedná se o největšího evropského výrobce, který zahájil sériovou výrobu bezpřevodových strojů, jako první v Evropě.

V době neustálého zdražování cen energií je tato technologie ve většině aplikací tou nejlepší volbou.

BUBNOVÝ pohon

 • Největší výhodou tohoto pohonu je možnost maximálního využití prostoru šachty pro kabinu. Stroj je osazen bubnem, který nosná lana navíjí, není tedy potřeba protiváhy, která jinak zmenšuje prostor v šachtě. V praxi se používá, vzhledem k vysoké energetické náročnosti, pouze do nosnosti výtahu 320 kg.
 • Nevýhodou je nárůst spotřeby el. energie oproti trakčnímu zhruba o 40 % a větší, tudíž hlučnější stroj.

Vhodné zejména do staré zástavby, kde šachty z bývalých světlíků neumožňují instalaci dostatečně velké kabiny pro přepravu kočárků a invalidních vozíků.

 HYDRAULICKÝ pohon

 • Jedinou předností hydraulického pohonu je nižší pořizovací cena a možnost umístění strojovny v kterémkoliv podlaží objektu.
 • Nevýhodou jsou vysoké náklady na následný servis, velmi vysoký příkon el. motoru, omezení zdvihu, nutné temperování šachty a strojovny v zimním období, nízká životnost technologie.

Tento typ pohonu se již téměř nepoužívá. Je vhodný do budov, kde umístění strojovny je nejdůležitějším kritériem pro výběr technologie. Též vyhoví na některé typy nákladních výtahů.

REGULOVANÝ POHON

V dnešní době je u lanových výtahů, a to jak trakčních, tak bubnových, již samozřejmostí použití pohonu regulovaného frekvenčním měničem. Regulované pohony umožňují komfortní, klidný průběh jízdy a velice přesné zastavení. Používáme kvalitní frekvenční měniče určené pouze pro výtahy od renomovaného japonského výrobce. Pro bezpřevodové stroje a výtahy od 500 kg je samozřejmostí použití zpětnovazební regulace pohonu.

Hlavní výhody:

 • plynulý rozjezd bez velkého proudového rázu a zatížení sítě
 • plynulý a měkký dojezd a velmi přesné zastavení
 • regulací rozjezdu a dojezdu je plynule rozložen příkon do motoru bez velkých proudových špiček, které zahřívají vinutí motoru
 • vzhledem k rovnoměrnému rozložení zatížení sítě a efektivnějšímu využití příkonu se celková spotřebovaná energie u převodového stroje sníží o 10 – 30 %, výtahový motor je méně tepelně a mechanicky namáhán
 • u bezpřevodových strojů se celková spotřebovaná energie u  sníží o 40 – 50 %
 • brzda na výtahovém stroji funguje pouze jako poziční - nebrzdí nikdy v běžném provozu rozjetý výtah, ale po jeho zastavení fixuje jeho polohu. Brzdové obložení vydrží tedy celou životnost výtahu.
 • na výtahovém stroji nedochází k žádným rázům, výrazně se tedy prodlužuje životnost ozubených kol a ložisek
 • odstraněním rázů nedochází k velkému zatížení lan a trakčního kotouče při prudkém rozjezdu a tím se prodlužuje jejich životnost

PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ SBĚRNÝCH SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ

Sběrné řízení směrem dolů

Využívá se v bytových domech. Kabina při jízdě dolu zastaví na venkovní požadavek a umožní přistoupení dalších osob. 

Obousměrný sběr (simplex)

Využívá se v hotelech a administrativních budovách, kde umožní přistoupení osob v žádaném směru jízdy. Na podlažích jsou dvě tlačítka, jedno pro požadovanou jízdu dolů, druhé pro jízdu nahoru.

Duplexní/kvadruplexní řízení

Využívá se všude tam, kde jsou dva a více výtahů blízko sebe a nájemníci proto přivolávají všechny výtahy a odjedou tím, který přijede dříve. Náš systém zajistí, že po stisknutí tlačítka přijede vždy jen ten z výtahů, který je požadované stanici blíž. Pokud je jeden z výtahů nákladní, je také možno přivolat vždy jen jeden výtah, ale buď ten, jehož poloha či směr je výhodnější nebo výtah nákladní. Je možná také vzájemná blokace přivolání, kdy je možno do jednoho podlaží přivolat jen jeden výtah. Využívá se tam, kde jsou výtahy situovány dál od sebe, ale je možné je současně přivolat.

POUŽITÉ MATERIÁLY

Materiály, které používáme, jsou nakupovány převážně od renomovaných tuzemských výrobců, kteří jsou na trhu již dlouhá léta. Máme snahu používat osvědčené a spolehlivé komponenty s dlouhou životností, na které je zajištěna dlouhodobá dostupnost náhradních dílů. Není tedy nutné v případě poruchy nebo opotřebení měnit celý drahý díl, protože výrobce nebo dovozce původního se již profesí nezabývá.

Rozvaděče a většinu elektronických komponent vyrábíme sami a poskytujeme na ně záruku 10 let. Řídicí systém není kódovaný a provádění servisních prací je možné bez použití testeru. Již v základní sestavě můžeme nabídnout nejen běžně dostupné softwarové vybavení, ale i mnoho nadstandardních funkcí, jako je hlášení pater, integrované tenzometrické vážení s indikací stupně zatížení v kabině, snímač pro Dallas čipy, ukazatel času, data a svátku na displeji v kabině. V poslední době naši zákazníci často využívají úsporný režim pro minimalizaci spotřeby el. energie v klidovém stavu výtahu.

Interiéry kabin jsou již v základní ceně obloženy materiálem MAX s volitelným designem pro zlepšení komfortu jízdy (odhlučnění) a zvýšení odolnosti proti vandalismu, nerezovými doplňky, zrcadlem, nerez madlem, grafickým zobrazovačem, gongem, celokovovými tlačítky „antivandal“, telefonním komunikátorem a podlahovou krytinou Altro ve volitelném odstínu. Povrchová úprava dveří a exteriéru kabin je provedena strukturní práškovou barvou Komaxit v odstínu RAL dle výběru zákazníka. Dveře jsou na požádání dodávány s požární odolností EW 45 D1 (A). 

Pouhou úpravou nastavení je možné nastavit parkovací stanici, čas pro nakládání, čas a rychlost ventilátoru a spoustu dalších parametrů.

Za příplatek je možno objednat zobrazovače do všech stanic, osvětlení nástupišť, nestandardní barvu zobrazovačů a podsvětlení tlačítek, GSM rozhraní pro volání a automatické hlášení poruch, kamerové systémy, blokace jízdy do volitelných podlaží přes čip atd.

FUNKCE A VOLITELNÉ MOŽNOSTI ŘÍDÍCÍCH A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

Komunikace

Jeden z požadavků na výtahy je hlasová komunikace mezi kabinou nepojízdného výtahu a dispečinkem servisní organizace. Všechny dodávané a modernizované výtahy jsou vybaveny automatickým telefonním modulem, který v případě poruchy automaticky spojí uvězněnou osobu s dispečinkem. Jako volitelná část je dodáván GSM modul, který připojí hlasové zařízení do telefonní sítě. Poplatky za provoz jsou součástí servisních služeb. S dodávkou modulu zákazník získá současně monitoring provozního stavu výtahu. Výtah automaticky informuje servisní organizaci o poruše. Za příplatek je možno objednat pravidelné zasílání statistik jízd do jednotlivých pater apod. 

Zobrazovače signalizace

Výtah je standardně vybaven grafickým zobrazovačem v kabině a nástupní stanici. Zobrazovače informují o provozních stavech, směru jízdy a podlaží. Zobrazovače je možno objednat do všech stanic a to ve třech barevných provedeních. Tlačítka jsou vybavena prosvětlením, které potvrzuje přijetí požadavku na jízdu. V kabině akustická signalizace informuje o příjezdu do stanice, a to buď gongem nebo hlasem. Akustickou signalizaci je možno v nastavitelném rozsahu vypínat, případně upravit hlasitost, aby nerušila v nočních hodinách.

Parkování

Všechny námi montované výtahy umožňují nastavení automatického parkování ve zvolené stanici. Je také možné nastavit automatický sjezd v závislosti na čase (příchod osob ze zaměstnání apod.). Samozřejmostí je také aktivace požárního režimu.

Kamerové systémy a omezení ovládání

Stále častěji se využívá možnost monitorování pohybu osob ve společných prostorách domu kamerovými systémy. Naše společnost spolupracuje s několika dodavateli těchto technologií a garantujeme bezproblémovou integraci do kabin výtahů. Ovládání celého výtahu nebo blokaci jízd do jednotlivých stanic lze podmínit přiložením karty nebo čipu. Často se využívá k blokaci jízd do sklepa či suterénu domu.

 Statistiky jízd

Všechny námi montované výtahy vybavené GSM bránou umožňují pořizování výpisů o počtu jízd do jednotlivých podlaží. Pravidelné zasílání výpisů je zpoplatněno.

 Omezení sběrného řízení

Na přání je možno kabinu vybavit tlačítkem, které v nočních hodinách vypíná sběrné řízení pro danou jízdu.

Podrobné informace o elektronických systémech naleznete v sekci elektro pro výtahy.

NABÍDKY

Naší zásadou je, že výtah musí být nejen estetický, ale hlavně bezpečný a spolehlivý. Současně musí splňovat veškeré normy a nařízení dle platné legislativy. Rádi Vám po prohlídce zařízení naším odborným pracovníkem vypracujeme nabídku na opravu či modernizaci Vašeho výtahu. Nabídka bude zpracována dle konkrétního zadání objednatele. Vypracování nabídky je zcela nezávazné a bezplatné.

 Nabídka obsahuje:

 • zpracování cenového návrhu na dodávku s popisem jednotlivých použitých komponent včetně jejich výrobce
 • termíny plnění a záruční dobu
 • seznam oprávnění
 • seznam realizovaných zakázek obdobného charakteru
 • CD s fotografiemi použitých materiálů a realizovaných zakázek

 V případě, že Vás nabídka zaujme, doporučujeme sjednat setkání našeho pracovníka se zástupcem odběratele, kde podrobně vysvětlíme celou problematiku a objasníme námi navrhované řešení. Následuje zaslání konceptu smlouvy, která je vyvážená pro obě strany, a kde se zavazujeme, že cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k dokonalé realizaci díla. Po podpisu smlouvy předáváme zákazníkům vzorníky, podle kterých si vyberou svůj výtah (odstín dveří, interiér klece, osvětlení, doplňky, software apod.). 

Fotogalerie produktu

Další produkty