Telefon

Hlášení poruch774 00 11 22

Telefon

Pohotovostní služba (vyproštění)602 32 33 39

Telefon

Hlášení poruch774 00 11 22

Telefon

Pohotovost602 32 33 39

Servis výtahů

Základním předpokladem pro bezporuchovost a dlouhou životnost každého moderního zařízení je nutnost zajištění následného odborného servisu. Všechny námi dodávané výtahy mají integrovaný automatický diagnostický systém, který informuje samočinně servisní oddělení o výskytu případných poruch, takže servisní technik má již v době výjezdu informaci o charakteru závady. Přesto je nutné, aby případné opravy prováděl vysoce odborný personál, u kterého je pravidelnými školeními zvyšována jeho odbornost a znalost veškeré problematiky. Náš systém je schopen ve většině případů detekovat nestandardní stav výtahu dříve, než vyústí v nepojízdnost, ale praktickou opravu musí vždy provést člověk. Proto dáváme takový důraz na kvalitní lidský potenciál.

Filozofie našeho modelu provádění servisu je paušální poplatek, za který poskytujeme veškeré pravidelné činnosti, jako jsou Odborné prohlídky, mazání, preventivní diagnostické a seřizovací práce, poruchové opravy a výjezdy na vyproštění. Poruchové opravy a vyprošťování provádíme i ve dnech volna bez jakéhokoli příplatku. Součástí ceny servisu jsou i telekomunikační poplatky spojené se zajištěním nouzové komunikace dle požadavků norem a monitoringu.

Naše společnost nechce ani po skončení záruky začít zneužívat zákazníka požadavky na výměnu celých konstrukčních celků výtahu. U většiny dražších komponent máme zajištěnu opravitelnost. Většinou stačí vyměnit součástku v hodnotě několika korun a ušetříme tím zákazníkovi desítky tisíc za výměnu celých dílů, jak je v současnosti zvykem u většiny společností, ať se jedná o výtahy, auta nebo jiná technická zařízení. Není tedy nutné při poruše, jak často slyšíme, pořizovat nový díl za plnou cenu, ale je možno dodat výměnným způsobem součást odborně opravenou, a to zpravidla ve výrobním závodě. Veškerý potřebný sortiment náhradních dílů držíme skladem, a to i na staré výtahy.

Samozřejmostí je osobní přístup k zákazníkům, náležitě vedená provozní dokumentace a dodržování platných norem a předpisů. Velký důraz klademe také na bezpečnost a nízkou poruchovost. Většina servisních pracovníků má současně kvalifikaci revizního technika výtahů.

Servis a opravy provádíme na všech typech výtahů dle požadavků zákazníků a v rozsahu dle norem ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007.

V současné době provádíme servis na téměř 1000 ks výtahových zařízení na celém území Prahy. Našimi největšími zákazníky jsou realitní společnosti pečující o provoz objektů a v neposlední řadě městské části.

Pro příklad uvádím:

 • BD Žižkov,

 • SBD Pokrok,

 • SBD Pragostav,

 • SBD Praha,

 • SBD Remostav,

 • Ministerstvo financí,

 • Španělské velvyslanectví,

 • Arcibiskupství pražské,

 • realitní společnosti J. N. Nova,

 • Reality Pohoda,

 • Green Lions,

 • UN-RA,

 • Ikon,

 • SPRAK,

 • Navatyp,

 • Tommi,

 • Centra,

 • Austis atd.

Kromě těchto velkých společností máme značné množství zákazníků mezi jednotlivými bytovými družstvy a sdruženími vlastníků, kteří pochopili, že velké a obecně známé firmy ještě nemusí být zárukou kvalitních a cenově dostupných služeb. Naše snahou je v případě poruchy výtah opravit, nikoliv vyměňovat celé komponenty. Většinou stačí vyměnit součástku v hodnotě několika korun a ušetříme tím zákazníkovi desítky tisíc za výměnu celých dílů, tak jak je v současnosti zvykem u většiny společností, ať se jedná o výtahy, automobily nebo jiné technické výrobky.

Klademe důraz především na:

 • schopnost přizpůsobit se požadavkům zákazníka

 • odbornost a školení techniků

 • preventivní péči

 • používání moderních materiálů a metod

 • efektivní vynakládání finančních prostředků na údržbu starších výtahů

 • dostatečné skladové zásoby potřebných náhradních dílů

 • odborné prohlídky

 • odborné zkoušky

 • zajištění inspekční prohlídky

 • provádění neomezeného počtu poruchových oprav v ceně paušální platby na základě telefonického nahlášení provozovatele, a to včetně dnů pracovního klidu a volna

 • u nových zařízení automatický monitoring stavu a výjezd servisního vozidla poté, co zařízení samo hlásí poruchu

 • opravy vyplývající z protokolu o odborných prohlídkách jednotlivých výtahů

 • mazání dle mazacího plánu výrobce (cena je včetně mazacích tuků a olejů)

 • veškeré seřizovací práce vzniklé provozem zařízení

 • vyproštění osob z klecí, služba zajištěna nonstop do 1 hodiny po nahlášení (v případě vyproštění zaviněného poruchou zařízení je služba zdarma)

 • elektronická evidence termínů všech potřebných a předepsaných činností na výtahu, v případě smluvního ujednání jejich automatické provádění nebo oznámení provozovateli o nutnosti jejich provedení

Přehled služeb:

Opravy provádíme v termínech do 24 hodin po nahlášení závady včetně dnů pracovního klidu a volna, a to bez příplatků za opravy mimo pracovní dobu. V základní paušální ceně servisu jsou obsaženy všechny dopravní náklady včetně docházky.

Veškeré činnosti provádíme výhradně na základě smluvního ujednání. Zavazujeme se k odpovědnosti za provozovaná zařízení a plnění předepsaných lhůt jednotlivých kontrolních činností.

Intervaly prohlídek a zkoušek:

Odborná prohlídka

Interval každé 3 měsíce, provádí revizní technik v rámci paušální platby za servis. Záznam o prohlídce a provozuschopnosti výtahu jsou zapsány v knize odborných prohlídek umístěné zpravidla ve strojovně výtahu nebo dle dohody s odběratelem.

Odborná zkouška

Provádí revizní technik s oprávněním jedenkrát za 3 roky. Zkouška se provádí na základě objednávky, na termín je zákazník včas upozorněn. Protokol s výsledkem zkoušky je zaslán poštou.

Inspekční prohlídka

Prováděna každých 6 let většinou spolu s odbornou zkouškou, provádí nezávislý inspekční orgán. Prohlídky zajišťujeme u autorizovaných osob na základě objednávky, na termín je zákazník včas upozorněn.

Použité materiály:

Naše skladové kapacity umožňují držet skladem většinu komponent, a to jak na staré typy výtahů, tak na výtahy nově montované. Větší poruchy jako je spálený motor, vadné mikroprocesorové řízení, poškozená odkláněcí kladka či opotřebené trakční kolo, jsme schopni odstranit do 3 dnů od objednání.

Jako výrobce výtahových rozvaděčů můžeme nabídnou takřka okamžitou opravu či výměnu kterékoli vadné součásti včetně výměny celého rozvaděče v případě, že je oprava již nerentabilní. Skladem máme vždy několik kusů rozvaděčů od všech běžných typů.

Při poruchách většího rozsahu nabízíme u starších výtahů, kde se předpokládá jejich výměna či modernizace, několik způsobů řešení, vždy po konzultaci se zákazníkem a jeho výběru

 • použití nového dílu stejného typu jako díl vyměňovaný. Ve většině případů velmi neekonomické řešení.

 • použití repasovaného dílu. Jedná se zejména o motory a trakční kola, které jsou odborně repasovány ve výrobním závodě. Výhodou je velmi příznivá cena, protože není potřeba upravovat periferie na jiný typ komponenty.

 • použití dílu, splňujícího všechny požadavky současných norem, který bude nadále použitelný na novém výtahu. Typickou součástí je rozvaděč, kde je možno použít na starý výtah moderní řídicí systém s frekvenčním řízením. Na starém výtahu budou deaktivovány některé funkce v nastavení řízení, které se zprovozní až při montáži nového výtahu. Výhodou je rovněž úspora energie, sběrné řízení, značné snížení hlučnosti a prodloužení životnosti strojní části zařízení.

Mapa Mapa

Naše provozovny

Praha 4 – Krč
Jalodvorská 831
142 00 Praha 4

Praha 3 – Žižkov
Na mokřině 38
130 00 Praha 3

Kontaky

mobil: 774 00 11 22
telefon: 241 724 600
fax: 241 724 599
email: cvytahy@cvytahy.cz

Poptávka

Pošlete nám online nezávaznou poptávku. Ochotně vám naši specialisté poradí s výběrem.

Odesláním formuláře souhlasíte s zpracováním osobních údajů.

Pole označená * jsou povinná.

Close